Yleinen yhteiskuntakehitys välittyy eri tavoin erilaisiin paikallisyhteisöihin. Jos tyydytään tarkastelemaan ilmiöitä yleisinä, jää oleellinen huomaamatta: yleisen kehityksen ilmeneminen ja vaikutukset erilaisissa arjen ympäristöissä. Kansalaisten kannalta tällä on erinomaisen tärkeä merkitys.

Ällistyttävän vähän päättäjät ja mediat kiinnittävät huomiota erilaisten ilmiöiden aluevaikutuksiin. Vallalla on alueneutraalisuus, jonka taustalla lienee oletus ilmiöiden yleispätevistä vaikutuksista, ettei ilmiöillä ole maantieteellistä ulottuvuutta. Esimerkiksi vaalikeskusteluissa ei pohdita puolueiden esittämien linjausten vaikutuksia aluekehitykseen. Hallinnon tehostamista ajavat eivät pohdi palveluiden keskittäminen vaikutuksia maan eri osien kansalaisten arjen sujuvuuteen.

Aluevaikutusten arviointi lisää pohdintojen vaikeusastetta. Useimmilla päättäjillä ja toimittajilla ei ole aluevaikutusten erittelyyn halua eikä ehkä osaamistakaan. Ilmiöitä tyydytään käsittelemään yleisinä, vailla yhteyttä kansalaisten arjen maantieteeseen. Käsitellään abstraktia keskiarvotodellisuutta, jolla ei ole vastinetta missään todellisessa maantieteellisessä ympäristössä. Tästä seuraa käytännön elämässä yllätyksiä aiheuttavia päätöksiä. Maan eri osiin pakotetut samanmuottiset päätökset voivat osoittautua myös ylittämättömän vaikeiksi toteuttaa käytännössä, kuten esimerkiksi Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen murheellinen taival osoitti.

Yhteiskuntaa tulee kehittää alhaalta ylöspäin. Vanha ”kaikkialla samalla tavoin” kohtelee kansalaisia epäoikeudenmukaisesti eikä yhdenvertaisuus toteudu. Tavoitteiden ja kriteereiden tulee luonnollisesti olla samoja kaikkialla. Väitän kuitenkin, että kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu saavutetaan maantieteellisiin olosuhteisiin sovitetulla eriyttämisellä.

Alhaalta ylöspäin kehittämistä voitaisiin soveltaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen seuraavassa yrityksessä: osassa maata vastuu voi olla kunnilla, osassa maata tarvitaan kuntia suurempia itsehallintoalueita; maantieteelliset olosuhteet ratkaisevat.

Hannu Katajamäki


Lisää kirjoituksia

 

Blogin kirjoittaja

hannu katajamaki

Itseni ja toivottavasti myös muiden mielen virkistykseksi teen ajankohtaisia huomioita. Kiinnostukseni kohteet ovat monet. Vielä en osaa arvioida, mihin matka johtaa. Tie on avoin ja risteyksiä on paljon. Tämä matkaanlähtö on täynnä lumousta.

Jäin eläkkeelle 1.12.2016 Vaasan yliopiston aluetieteen professuurista. Koulutukseltani olen valtiotieteen tohtori.

- Hannu Katajamäki

Tutustu minuun ›