Valtavirran aluekehityskeskustelu on kaventunut kaupungistumisen korostamiseksi. Muuttoliike kaupunkeihin on tapahtumassa oleva tosiasia, ollut jo hyvin kauan. Tämän itsestäänselvyyden alituinen toistaminen jättää alleen tärkeitä näkökulmia, joiden huomioon ottaminen olisi välttämätöntä maamme tulevaisuuden tähdellisten menestysedellytysten tunnistamiseksi.

Tarvitaan tutkimusta, jossa tarkastellaan Suomen menestysedellytyksiä vaihtelevan ja monimuotoisen maantieteemme lähtökohdista. Tähän kokonaisuuteen liittyy arvaamattomia mahdollisuuksia, jotka olisi tarkoin eriteltävä ja saatettava päätöksentekijöiden tietoisuuteen.

Tarvitaan uudenlainen kaikkia alueita kattava mahdollisuuksien tietopohja, jotta voidaan ryhtyä toteuttamaan uuden vuosituhannen menestyspolitiikkaa. Nykyisin vallalla olevat valtamedioissa kahden viikon välein toistettavat fraasit kaupungistumisen vääjäämättömyydestä, pienten ja keskisuurten keskusten sekä maaseudun näkymien toivottomuudesta eivät ole vakavasti otettavan kehittämispolitiikan lähtökohtia.

Nykyistä aluekehityskeskustelua leimaavat mielikuvat ja toimeksiantajiensa yksipuolisia intressejä myötäilevat aluekehityksen asiantuntijoina esiintyvät konsultit. Jo riittää. Vetoan vakavasti Suomen Akatemiaan: on käynnistettävä monitieteinen tutkimusohjelma, jossa tunnisteaan samanaikaisesti erilaisten maantieteellisten ympäristöjen vahvuudet. Tällä tavoin syntyy faktoihin perustuva lähtökohta päätöksentekijöille. Ehkä jopa huomataan, että uudet menestystarinat voivat tulla todeksi hyvinkin yllättävissä paikoissa.

Hannu Katajamäki


Lisää kirjoituksia

 

Blogin kirjoittaja

hannu katajamaki

Itseni ja toivottavasti myös muiden mielen virkistykseksi teen ajankohtaisia huomioita. Kiinnostukseni kohteet ovat monet. Vielä en osaa arvioida, mihin matka johtaa. Tie on avoin ja risteyksiä on paljon. Tämä matkaanlähtö on täynnä lumousta.

Jäin eläkkeelle 1.12.2016 Vaasan yliopiston aluetieteen professuurista. Koulutukseltani olen valtiotieteen tohtori.

- Hannu Katajamäki

Tutustu minuun ›