Varsinkin maaseudulla poliisin paikalle tulo kestää hädän hetkellä liian kauan. Poliisihallituksen työryhmä on nyt laatinut esityksen enimmäisajoista, joiden kuluessa poliisin on maaamme eri alueilla ehdittävä paikalle. Tämä on tyypillistä Suomessa: ensin luodaan ongelma palvelujen liiallisella keskittämisellä ja vahingon tapahduttua ryhdytään asiaa korjaamaan.

Tämäkin esimerkki osoittaa, että Suomeen on saatava järjestely, jossa päätösten aluevaikutuksia arvioidaan kansalaisten oikeudenmulaisen kohtelun näkökulmasta etukäteen. Tällä tavoin vältettäisiin kohtuuttomat ratkaisut, joiden korjaaminen jälkikäteen on erittäin hankalaa.

Odotettavissa olevat poliisin palveluongelmat olivat etukäteen hyvin tiedossa. Silti haluttiin palveluja keskittää. Toistan vuonna 2012 kirjoittamani tekstin ”Poliisihallinnon hyppy tuntemattomaan”, jonka julkaisin silloisessa Vaasan yliopiston blogissani:

”Muutama vuosi sitten poliisilaitoksia oli 90.Valtion tuottavuusohjelman paineissa määrä väheni 24:ään. Sekään ei vielä riitä, sillä vuoden 2014 alusta kaavaillaan jäävän jäljelle 11 poliisilaitosta. Liikkuva poliisi lakkautetaan Uudistuksen tärkeimmäksi uutiseksi nousi erityisesti maakuntamediassa kannunvalanta harvenevien poliisilaitosten keskuspaikoista.

Varsinkaan maaseudun asukkaiden kannalta ei ehkä ole tähdellisintä, missä maakuntakeskuksessa suurentuneen poliisilaitoksen pääpaikka sijaitsee. Tärkeintä on poliisipalvelujen saatavuus ja oma turvallisuus. Millä tavoin kovissa säästöpaineissa kyyristelevä poliisihallinto pystyy mammuttialueillaan huolehtimaan kaikkien kansalaisten turvallisuudesta ?

Ennen lopullisten päätösten tekemistä on tehtävä kattava arviointi siitä, millä tavoin poliispalvelut järjestetään maan eri osissa. Hankkeen valmistelijoiden vakuuttelut, että kansalaiset eivät edes muutosta huomaa, eivät vakuuta. Toistaiseksi hallintoaluieden suurentamiset ovat säännönmukaisesti johtaneet pienien palveluyksiköiden lakkauttamiseen. Miksi nyt olisi toisin ?

Kannattaisi keskittyä poliisihallinnon uudistuksen seurauksiin. Ollaanko tekemässä erityisesti maaseutualueiden asukkaiden kannalta kohtuuton päätös, kun poliisilaitosten määrä vähenee näin radikaalisti ja liikkuva poliisi ei ole enää partioimassa ? Peltipoliisen lisääminen on laiha lohtu. Onko tällainen päätös ylipäätään sovelias oikeudenmukaiseksi ja rohkeaksi itseään kutsuvassa valtiossa ? ”

Hannu Katajamäki


Lisää kirjoituksia

 

Blogin kirjoittaja

hannu katajamaki

Itseni ja toivottavasti myös muiden mielen virkistykseksi teen ajankohtaisia huomioita. Kiinnostukseni kohteet ovat monet. Vielä en osaa arvioida, mihin matka johtaa. Tie on avoin ja risteyksiä on paljon. Tämä matkaanlähtö on täynnä lumousta.

Jäin eläkkeelle 1.12.2016 Vaasan yliopiston aluetieteen professuurista. Koulutukseltani olen valtiotieteen tohtori.

- Hannu Katajamäki

Tutustu minuun ›