Suomen korkeakoulupolitiikka voisi pohjautua alueperustaisuuteen.Tätä esitti vuonna 2015 Helsingin yliopiston silloinen rehtori Jukka Kola. Nykyään hän on Turun yliopiston rehtori. Idea on edelleen kehittelyn arvoinen. Alueiden lukumäärään ja rajaukseen ei kannata tässä vaiheessa takertua. Jokaisella korkeakoulualueella olisi kuitenkin vähintään yksi yliopisto ja yliopistokeskus sekä kaksi ammattikorkeakoulua.

Korkeakoulualue olisi uudenlainen akateeminen yhteisö, joka huolehtisi suunnitelmallisesti oman alueensa ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksen edellytyksistä. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen ero säilyisi. Elinikäisen oppimisen välineet olisivat monipuolisia. Työelämän tarpeisiin voitaisiin vastata monipuolisesti.

Korkeakoulualueella sijaitsevien korkeakoulujen nimet säilytettäisiin, koska niiden merkitys alueellisen identiteetin vaalimisen kanalta on korvaamaton. Nykyisten korkeakoulujen erillisiä hallintoja ja tietojärjestelmiä olisi kuitenkin mahdollista yhdenmukaistaa ja keskittää.

Uuden opetusteknologian soveltaminen yhtenäisin perustein synnyttäisi kiinnostavia digitaalisen oppimisen ympäristöjä. Kansallisesti tärkeitä, mutta pieniä opetuskokonaisuuksia ja tieteenaloja jäytää vähittäinen kuihtuminen. Tämä uhka väijyy erityisesti humanistisia tieteitä ja osaa yhteiskuntatieteistä. Riittävän laajassa alueperustaisessa korkeakouluyhteisössä tämä vältettäisiin.

Nykyisin korkeakoulut ovat pohjimmiltaan kiinnostuneita ainoastaan omasta menestyksestään. Tähän piiskaa keskinäistä kilpailua lietsova rahoitusmalli. Pienten korkeakoulujen kimppuun on helppo käydä yksi kerrallaan. Tämä on nykyisten maakuntakorkeakoulujen suuri uhka.

Voitaisiinko korkeakoulualueiden avulla ylimmän opetuksen ja monipuolisen tutkimuksen sivistystä ja kilpailukykyä vahvistava alueellinen kattavuus varmistaa nykykäytäntöä tehokkaammin ?

Hannu Katajamäki


Lisää kirjoituksia

 

Blogin kirjoittaja

hannu katajamaki

Itseni ja toivottavasti myös muiden mielen virkistykseksi teen ajankohtaisia huomioita. Kiinnostukseni kohteet ovat monet. Vielä en osaa arvioida, mihin matka johtaa. Tie on avoin ja risteyksiä on paljon. Tämä matkaanlähtö on täynnä lumousta.

Jäin eläkkeelle 1.12.2016 Vaasan yliopiston aluetieteen professuurista. Koulutukseltani olen valtiotieteen tohtori.

- Hannu Katajamäki

Tutustu minuun ›